Hỗ trợ trực tuyến

support online support online

Tin tức >> Hoạt động

Lớp tập huấn “Kiểm soát nhiểm khuẩn trong vệ sinh bề mặt, thu gom chất thải và đồ vải y tế, hỗ trợ tổng hợp tại Bệnh viện”

Lớp tập huấn “Kiểm soát nhiểm khuẩn trong vệ sinh bề mặt, thu gom chất thải và đồ vải y tế, hỗ trợ tổng hợp tại Bệnh viện” được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ ngày 03.07.2023 đến ngày 05.07.2023

 📌 Từ ngày 03.07.2023 đến ngày 05.07.2023, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 đã tổ chức Lớp tập huấn “Kiểm soát nhiểm khuẩn trong vệ sinh bề mặt, thu gom chất thải và đồ vải y tế, hỗ trợ tổng hợp tại Bệnh viện”. Taqij Trong khóa tập huấn do các bác sỹ của Bệnh viện giảng dạy, nhân viên vệ sinh ICT đã được lĩnh hội & cập nhật kiến thức cũng như được chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong vệ sinh bề mặt, thu gom chất thải và đồ vải y tế, hỗ trợ tổng hợp tại Bệnh viện”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi đào tạo:


Tin liên quan