Giới thiệu

Công ty kỹ thuật làm sạch và thương mại quốc tế (ICT) đã không ngừng lớn mạnh, phát triển từ năm 2000 và đến nay tự hào là một trong những công ty vệ sinh công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp.... >> 

Dịch vụ
This text will be replaced